Gedragsstoornis

  • Gedragsstoornissen (ODD/CD) bij kinderen – Kenniscentrum …De gedragsstoornissen ‘oppositionele-opstandige stoornis’ (ODD) en een ‘normoverschrijdend-gedragsstoornis’ (CD) komen het meest voor. Deze tekst beschrijft de kenmerken van een gedragsstoornis bij kinderen en biedt leerkrachten handvatten voor het ondersteunen van en omgaan met deze kinderen. www.kenniscentrum-kjp.nl
  • CD – antisociale gedragsstoornis | Mens en Gezondheid: ZiektenCD – antisociale gedragsstoornis CD is een agressieve gedragsstoornis, het is een verergerde vorm van gedragsstoornis ODD. Een kind met CD is opstandig, dwars en driftig, het vertoont ongewenst gedrag als stelen, vernielingen en vechten. Een kind met CD heeft het vaak erg moeilijk, net als de rest van het gezin. mens-en-gezondheid.infonu.nl
  • Overzicht van gedrags- en leerstoornissen | GezondheidsnetADHD is een veelvoorkomende neurologische gedragsstoornis. Kenmerkend zijn een zeer grote beweeglijkheid, vrijwel altijd druk gedrag en het onvermogen om voldoende aandacht te besteden aan uiteenlopende zaken. Niet alleen uit de stoornis zich in druk gedrag, ADHD’ers kennen ook veel onrust in het hoofd. www.gezondheidsnet.nl
  • Gedragsstoornissen bij kinderende (antisociale) gedragsstoornis zijn dat vechtpartijen beginnen, liegen, stelen, mensen of dieren mishandelen, brandstichten en inbreken. Oorzaken Gedragsstoornissen met een vroeg begin Gedragsstoornissen die beginnen voor het tiende jaar ontstaan vanuit een wisselwerking tussen de kwetsbaarheid van het kind en de omgevingsfactoren. www.ggzoostbrabant.nl
  • gedragsstoornis Archieven – Altrechtagressief gedrag, antisociaal gedrag, CD, gedragsstoornis, ODD, opstandig gedrag. Er is sprake van een gedragsstoornis als je gedurende langere tijd gedrag vertoont waar anderen erg veel last van hebben. En als dat gedrag duidelijk een nare invloed heeft op je eigen functioneren. www.altrecht.nl