Intellectueel eigendom

  • Auteursrecht – Intellectueel eigendomEen advocaat auteursrecht kan je uitstekend helpen bij optreden tegen auteursrechtinbreuk en auteursrechtelijke bescherming in het algemeen. Onze advocaten auteursrecht bieden juridische hulp binnen het gehele spectrum van intellectueel eigendom. www.intellectueeleigendom.nl
  • Goede overdracht van ?de intellectuele eigendomsrechten …Arnold & Siedsma houdt u op de hoogte van alle nieuwsfeiten gerelateerd aan intellectueel eigendom, octrooien, patenten, merken, modellen en advocatuur. Bij de overgang van een onderneming is het aan te raden goed te kijken naar de verschillende intellectuele eigendomsrechten waarvan de onderneming houder is. www.arnold-siedsma.nl
  • Intellectueel eigendom – Beslagrecht – actueel en compleet …Op een recht van intellectueel eigendom kan een verhaalsbeslag worden gelegd, al bestaan hier uitzonderingen op. Op bijvoorbeeld een domeinnaamrecht en een handelsnaamrecht kan geen verhaalsbeslag worden gelegd. beslagrecht.nl
  • NWO-beleid inzake intellectueel eigendomDe Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek financiert toponderzoekers, geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via programma’s en beheert (inter)nationale kennisinfrastructuur. www.nwo.nl
  • Intellectueel EigendomsrechtExpertise Intellectueel Eigendomsrecht Op dit terrein houden wij ons dagelijks bezig met onder meer: het procederen en adviseren over IE-rechten zoals merken, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechten, modelrechten en onrechtmatige (slaafse) nabootsingen; procederen en adviseren over reclamerecht, misleidende en vergelijkende reclame en internetmarketing zoals adword-campagnes; opstellen en … www.dirkzwager.nl