Justitie

  • De of het justitie? Welk lidwoordGroot of grote justitie Half of halve justitie Grappig of grappige justitie Leeg of lege justitie leuk of leuke justitie Vet of vette justitie Snel of snelle justitie Wit of witte justitie Klein of kleine justitie Rood of rode justitie Dik of dikke justitie Oud of oude justitie Goed of goede justitie Wat rijmt er op justitie Elk of elke: Elke … www.welklidwoord.nl
  • Thematisch netwerk – Justitie en VeiligheidAlle relevante veiligheidsvraagstukken die onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid vallen komen eerst in deelnetwerken aan de orde en daarna netwerk breed. Ter inspiratie worden grootschalige bijeenkomsten georganiseerd waarvoor aansprekende deskundigen en beleidsmakers worden uitgenodigd. www.vvd.nl
  • Justis | GVA aanvragenOnderzoek naar (voormalige) bestuurders. Als de GVA wordt aangevraagd namens een Nederlandse rechtspersoon, onderzoekt Justis of de onderneming en alle Nederlandse werknemers met sleutelposities binnen deze onderneming in aanraking zijn geweest met justitie. www.justis.nl
  • Veiligheid en justitie | JeugdmonitorGa naar Jeugdmonitor StatLine om zelf tabellen samen te stellen.. Kerncijfers; Onderwerp 2014 2015 2016 2017 2018 jeugdmonitor.cbs.nl
  • Home | Inspectie Justitie en VeiligheidDe Inspectie Justitie en Veiligheid draagt bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Dit doet de Inspectie door toezicht te houden op uitvoeringsorganisaties op het terrein van justitie en veiligheid. Door onderzoeken geeft de Inspectie inzicht in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen. Om zo risico‚Äôs te signaleren en om organisaties aan te zetten tot … www.inspectie-jenv.nl