Vervoermiddelen

  • Vervoermiddelen – Belastingdienst10 Vervoermiddelen. Volledige vrijstelling van rechten bij invoer wordt verleend voor vervoermiddelen onder de voorwaarden zoals in deze paragraaf opgenomen. De vervoermiddelen die hier bedoeld worden moeten geschikt zijn en gebruikt worden voor het vervoer van goederen danwel personen. www.belastingdienst.nl
  • Aangepaste vervoermiddelen – Gemeente LansingerlandAangepaste vervoermiddelen. Als u een hulpmiddel, bijvoorbeeld een scootmobiel nodig heeft om zelfstandig te reizen, dan heeft u een Wmo-indicatie nodig. www.lansingerland.nl
  • Transport – NENElk type vervoer kent hiervoor zijn eigen specifieke vervoermiddel(en). Het proces van verplaatsingen wordt verkeer genoemd. Bij deze vormen van vervoer verandert het vervoermiddel van plaats en daarmee de zaken. Maar er is ook vervoer door middel van vervoermiddelen die op hun plaats blijven, zoals pijpleidingen, kabels, e.d. www.nen.nl
  • Landtransport in het Romeinse Rijk: een onderzoek | Kunst …Daarnaast blijkt volgens Laurence uit het Prijsedict niet of bij de gegeven indicaties van transportkosten de vervoermiddelen eigendom waren van de persoon wiens goederen vervoerd werden. In dit geval zouden de transportkosten namelijk aanzienlijk lager uitvallen dan in een situatie waarin arbeid, … kunst-en-cultuur.infonu.nl
  • Transportmiddelen voor mest | Mest | NVWADeze voorschriften gaan over de hygiĆ«ne en identificatie van de vervoermiddelen. Wat betekent dit? Er is geen overeenkomst of overlap tussen de eisen voor transportmiddelen uit de Meststoffenwetgeving en de eisen voor transportmiddelen uit de Verordening dierlijke bijproducten. www.nvwa.nl